DRUGA PRAVNA LICA – PORESKE PRIJAVE I PORESKI BILANSI

Nedobitne organizacije – sva udruženja građana, sportska udruženja, nevladine organizacije i dr. koja nisu osnovana   sa ciljem obavljanja privredne delatnosti i sticanja dobiti, u skladu Zakonom  definisano je kao drugo pravno lice.  

Ukoliko ova druga pravna lica ostvare prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu, a koje primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, podnosi poresku prijavu na Obrascu PDN, a poreski bilans na Obrascu PBN 1.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović