19.03.2014. – ODRŽAN JE SEMINAR „NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FINANSIJSKIM TEŠKOĆAMA“

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 19.03.2014. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., prvi put je održan jednodnevni seminar, na temu: „NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FINANSIJSKIM TEŠKOĆAMA“.

Seminar je održala Dragana Đorđević, advokat iz Beograda, koja ima višegodišnje iskustvo u zastupanju pravnih lica u postupku naplate potraživanja pravnih lica, kako pred nadležnim sudom tako i vansudski.

Tema seminara je fokusirana na osnovne i bitne informacije, kao i praktična uputstva o sredstvima obezbeđenja potraživanja u fazi ugovaranja posla, kao i o mogućnosti zaštite svojih prava, kao poverioca, kako u parničnom i izvršnom postupku, tako i u stečajnom i likvidacionom postupku.         

Veliki broj privrednika tokom poslovanja imao je probleme sa naplatom potraživanja od svojih klijenata, iz razloga što prilikom ugovaranja posla nisu razmišljali kako će naplatiti svoje potraživanje ukoliko klijenti zapadnu u finansijske teškoće ili su iz tog razloga pretpeli znatnu štetu. Takođe nisu naplatili neka od svojih potraživanja ili ih nisu naplatili u celini zbog nepoznavanja rokova i prava koja su kao poverioci imali prema svojim dužnicima kako u parničnim i izvršnim postupcima tako i u slučajevima kada je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak nad dužnicima. 

Cilj ovog seminara je bio da polaznici dobiju važne informacije i konkretna uputstva o mogućnostima i uslovima naplate potraživanja od privrednih društava u finansijskim teškoćama, kao i o rokovima, čije propuštanje u nekim slučajevima može imati za posledicu definitivan gubitak prava na naplatu potraživanja.

DSCI0125  DSCI0127DSCI0129

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: MINOR doo, Zemun, GEBRUDER WEISS doo, Beograd – Surčin, VS-ZOO LEK doo, Badovinci.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović