ZASTARELOST PRAVA NA PRETHODNI POREZ NA KRAJU 2013. GODINE

posao_rizik_260612Zakon o PDV u članu 28. stav 6. omogućava da obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao to pravo.

Navedena odredba prvi put se primenjivala od 1. januara 2013. godine, tako što su obveznici izgubili pravo na prethodni porez od 1. januara 2013. godine za nabavku dobara i usluga po kojima su stekli pravo u 2005, 2006. i 2007. godini.

U skladu sa navedenom odredbom, od 1. januara 2014. godine obveznici gube pravo na prethodni porez za nabavke izvršene u 2008. godini, ukoliko do kraja 2013. godine nisu obezbedili ispunjenje uslova za sticanje ovog prava.

Na primer: obveznik PDV izvršio je u celini avansno plaćanje dobavljaču na osnovu primljene profakture dobavljača, u septembru 2008. godine. Dobavljač je isporučio ugovorenu robu kupcu u oktobru 2008. godine, u vrednosti primljenog avansa od kupca. Radi se o robi koju kupac – obveznik PDV prodaje sa pravom na prethodni porez.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović