RAZGRANIČENJE EFEKATA KURSNIH RAZLIKA I VALUTNE KLAUZULE NA NEDOSPELA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA 2013. GODINU

Obračun kursnih razlika na dugovanja i potraživanja koja se odnose na inostrane partnere, kao i obračun neto efekata na dugovanja i potraživanja po ugovorima koji su vezani za valutnu klauzulu, je zakonka obaveza.  

Efekti obračunatih kursnih razlika, često su uzrok negativnog finansijskog rezultata ili izuzetno visoke dobiti. Da bi se što više uskladio disbalans koji prouzrokuju kursne razlike, dozvoljeno je  na nedospela dugoročna potraživanja i obaveze, obračun kefekata kursnih razlika razgraniči na potraživanje i obaveze koje dospevaju do 31. 12. 2013. godine, i na budući period. Prihodi i troškovi po osnovu obračuna kursnih razlika koji su nastali po obračunu za budući period dozvoljeno je proknjižiti na aktivna i pasivna vremenska razgraničenja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović