• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA U POGLEDU KVALITETA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU POLJOPRIVREDNI PROIZVODI KOJI SE SKLADIŠTE U JAVNOM SKLADIŠTU

 („Sl. glasnik RS“, br. 37/2010 i 10/2014)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički zahtevi u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvodi koji se skladište u javnom skladištu.

Poljoprivredni proizvodi iz stava 1. ovog člana jesu: pšenica, durum pšenica, pivski ječam, stočni ječam, kukuruz, soja, suncokret i uljana repica (u daljem tekstu: zrnaste kulture).

Pod tehničkim zahtevima koje moraju da ispunjavaju zrnaste kulture, u smislu ovog pravilnika, smatraju se zahtevi u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju te kulture (u daljem tekstu: kvalitet zrnastih kultura).

II STANDARDNI KVALITET ZRNASTIH KULTURA

Utvrđivanje standardnog kvaliteta zrnastih kultura

Član 2

Standardni kvalitet zrnastih kultura utvrđuje se na osnovu procenta vlage i sadržaja lako odvojivih primesa, u skladu sa ovim pravilnikom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović