• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I IZGLEDU REGISTRA ROBNIH ZAPISA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, KAO I SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA ROBNOG ZAPISA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM ROBNIM ZAPISIMA I OBRASCU ROBNOG ZAPISA


 

(„Sl. glasnik RS“, br. 35/2010 i 10/2014)

Član 1

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način vođenja i izgled Registra robnih zapisa za poljoprivredne proizvode, kao i sadržina i način izdavanja robnog zapisa, način vođenja evidencije o izdatim robnim zapisima i obrazac robnog zapisa.

 

Član 2

 

Javno skladište je dužno da vodi evidenciju o izdatim robnim zapisima u Registru robnih zapisa za poljoprivredne proizvode (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa zakonom kojim se uređuju javna skladišta za poljoprivredne proizvode.

 

Registar se vodi u pisanoj ili elektronskoj formi.

 

Podaci iz Registra su javni.

 

Član 3

 

Registar se vodi u obliku registarske knjige koju, pre početka upotrebe, javno skladište dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), radi overe i upisa odgovarajućih podataka koji se odnose na tu knjigu u evidenciju o izdatim robnim zapisima.

 

Registarska knjiga se sastoji od naslovne strane i registarskih strana koje su numerisane rednim brojevima.

 

Po dve uzastopne registarske strane numerisane su istim rednim brojem i u njih se unose svi podaci koji se odnose na izdavanje jednog robnog zapisa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović