PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE“


(„Sl. glasnik RS“, br. 17/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Član 2

Za 2013. godinu kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 3,30% na kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;

(2) 2,88% na kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;

(3) 2,21% na kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;

2) za druga privredna društva:

(1) 17,11% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 14,73% na dugoročne kredite u RSD;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović