2

OPOREZIVANJE RASHODA KOJI NISU NASTALI U SVRHE OBAVLJANJA DELATNOSTI – PB OBRAZAC

Sastavljanje Obrasca PB je jedan od najsloženijih poslova, jer treba utvrditi konačnu oporezivu osnovicu privrednog društva. Ova oblast uređena je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 ) i  Pravilnikom o sadržini poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 99/2010, 8/2011, 13/2012 i 8/2013 ).

Prvi korak, pre sastavljanja Bilansa uspeha, je pravilno popuniti Obrazac PB 1, odnosno iskazati dobit i rashode – posebno one koji se u PB 1 ne priznaju u troškove, kojima se praktično uvećava dobit – osnovica za oporezivanje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.