MOGUĆNOST OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA PDV NA UVOZ DOBARA KOJA SU PREDMET DONACIJE

Odredbom člana 7. Zakona o PDV data je mogućnost da na dobra koja se uvoze  po osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć, PDV se ne plaća.

Da bi se ostvarilo ova olakšica neophodno je  da:

1.     prilikom popunjavanja rubrika JCI, da se navede podatak se uvoz vrši za račun primaoca donacije,  odnosno da je on  vlasnik dobara koja se uvoze;

2.     da se uvoz u svemu vrši prema odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći („Sl. list SRJ“, br. 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005).  

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović