2

PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2013. GODINU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObavezu podnošenja poreske prijave imaju fizička lica – rezidenti, uključujući i strance nerezidente, koja su u 2013. godini ostvarili ukupan godišnji dohodak veći od – 2.185.488 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 je do 15. maj 2014. godine.

 • Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, uključujući i strance – nerezidente – (za dohodak ostaren na teritoriji Srbije), koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2013. godini iznosi 728.496 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 6/2014).

Lični odbici za 2013. godinu iznose:

– 291.398 dinara za poreskog obveznika i

– 109.274 dinara za izdržavanog člana porodice.

O utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana, sa konkretnim primerom i popunjavanjem Obrasca poreske prijave PPPDG-5 detaljno će mo pisati u narednom periodu.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed