6

TRANSFERNE CENE – METODE, IZRADA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013), stupio je na snagu 20. jula 2013. godine.

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Drugim rečima transferne cene smatraju se sumnjivim cenama. Pored mogućnosti oko izbegavanja plaćanja poreza, poslovanje između povezanih lica stvara mogućnost, da se sa smanjenjem cena  formira niža osnovica za obračun i plaćanje carine i PDV, u slučaju  kada povezana lica posluju na različitim teritorijama.

I pre donošenja Pravilnika o transfernim cenama,  poreski obveznici imali su obavezu da u Poreskom Bilasu iskažu podatke o transfernim cenama i cenama utvrđenim metodom „van dohvata ruke“ ukoliko imaju  poslovne transakcije sa povezanim  licima.

Novina, prilikom sastavljanja poreskog Bilasna  za 2013. godinu je što će obveznici po prvi put biti u obavezi da zajedno sa poreskim bilansom podnose i dokumentaciju o transfernim cenama i to u formi izveštaja.  Ovo će biti veoma složen zadatak  licima koja će sastavljati PB i izveštaj, posebno iz razloga prikupljanja informacija, u smislu ko se  i na koji način smatra povezanim licem u smislu Zakona i Pravilnika.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.