SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU ZA MALA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJI NE PRIMENJUJU MRS/MSFI

Mala pravna lica koja nisu dužna da primenjuju  MRS/MSFI i preduzetnici, sastavljaju finansijske izveštaje za 2013. godinu primenjujući Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Sl. glasnik RS“, br. 106/2006 i 111/2006 ) i  Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012).

Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da vode dvojno knjigovodstvo, za 2013. godinu će se sastavljati kao i do sada:

– Bilans stanja,

– Bilans uspeha i

– Statistički aneks.

 

Preduzetnici se, u smislu Zakona o računovodstvu, smatraju mikro pravnim licima

Rok za dostavljanje finansijskih izvešata APR-u je najkasnije do 28. februara 2014. godine.

Postoje određene specifičnosti vrednovanja određenih pozicija za mala pravna lica i preduzetnike u skladu sa Pravilnikom za mala pravna lica, koja se odnose na sastavljanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović