PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA(„Sl. glasnik RS“, br. 100/2011, 16/2012, 47/2012, 15/2013 i 115/2013)

  UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se hemikalije koje se ne upisuju u Registar hemikalija (u daljem tekstu: Registar), donja granica količine hemikalije određenih svojstava i načina korišćenja ispod koje se ta hemikalija ne upisuje u Registar, sadržina dosijea o hemikaliji, kao i koji se podaci o svakoj hemikaliji vode u Registru.

Član 2

Izraz upotrebljen u ovom pravilniku ima sledeće značenje:

višekomponentne hemikalije jesu hemikalije koje se sastoje od pojedinačno (odvojeno) upakovanih hemikalija u zajedničkom pakovanju koje se pre korišćenja mešaju u određenom odnosu, a svaka od tih hemikalija ne može pojedinačno da se koristi,

REACH registarski broj jesu poslednje četiri cifre broja koji supstanca dobija prilikom registracije od strane Evropske agencije za hemikalije (ECHA).

HEMIKALIJE KOJE SE NE UPISUJU U REGISTAR

Član 3

U Registar se ne upisuje hemikalija koja se ne može svrstati ni pod jednu od carinskih tarifnih oznaka datih u Spisku carinskih tarifnih oznaka hemikalija koje se upisuju u Registar.

Spisak carinskih tarifnih oznaka hemikalija iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 1. koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Pored hemikalije iz stava 1. ovog člana u Registar se ne upisuje hemikalija proizvedena ili uvezena u količini manjoj od 100 kg godišnje.

Izuzetno od stava 3. ovog člana u Registar se ne upisuje supstanca koja izaziva zabrinutost, proizvedena ili uvezena u količini od najviše 1 kg godišnje, odnosno smeša koja sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost, proizvedena ili uvezena u količini od najviše 10 kg godišnje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović