PRAVILNIK O OZNAČAVANJU OBUĆE


(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2014)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za označavanje glavnih delova obuće i materijala glavnih delova obuće koja je namenjena prodaji potrošačima, kao i zahtevi za dodatne pisane informacije koje prate obuću.

Definicije

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) obuća jeste proizvod, s pričvršćenim đonovima, izrađen za zaštitu ili pokrivanje stopala, koji se sastoji od sledećih glavnih delova koji mogu biti odvojeno stavljeni na tržište Republike Srbije:

(1) gornji deo ili lice, koji predstavlja spoljnu stranu strukturnog elementa koji je pričvršćen na đon;

(2) postava i uložna tabanica, koje predstavljaju unutrašnji deo obuće (u slučaju da u obuću nije ugrađena postava, pod postavom se podrazumeva naličje gornjeg dela ili lica);

(3) đon, koji predstavlja donji deo obuće izložen habanju i pričvršćen na gornji deo ili lice;

2) koža jeste svaka vrsta krzna ili kože, sa svojom očuvanom prirodnom vlaknastom strukturom, i to:

(1) štavljena koža koja se štavi tako da se dlaka ili vuna može a ne mora ukloniti i koja se izrađuje od krzna ili kože koji su tehnološkim postupkom razdvojeni ili razdeljeni na slojeve pre ili posle štavljenja (štavljena koža se ne smatra kožom ako se koža ili krzno mehanički ili hemijski rastavi na vlaknaste delove, komadiće ili prah pa se onda, sa ili bez spajanja vezivnim sredstvom, prerađuje u listove ili druge oblike), s tim da, ako štavljena koža na sebi ima površinski premaz nanesen na bilo koji način ili zalepljenu polituru, takvi površinski slojevi ne smeju biti deblji od 0,15 mm; ili

(2) koža pune zrnaste strukture (ili koža prirodnog lica) kod koje ni jedan deo površine nije uklonjen brušenjem, struganjem ili razdvajanjem (deljenjem, cepanjem) i koja ima izvornu prirodnu zrnastu površinu ako je izložena uklanjanju površinskog sloja;

3) koža korigovanog lica jeste koža na kojoj je premaz kojim je korigovano lice deblji od 0,15 mm ali ne prelazi jednu trećinu ukupne debljine proizvoda;

4) tekstil jeste materijal od prirodnih ili sintetičkih tekstilnih vlakana odnosno svaki tekstilni proizvod obuhvaćen posebnim propisom kojim se propisuju zahtevi za označavanje i obeležavanje tekstilnih proizvoda;

5) piktogram jeste slikovna oznaka glavnih delova obuće kao i slikovna oznaka sastava materijala od koga je izrađen glavni deo obuće;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović