OTPIS POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA I PRIZNAVANJE RASHODA U PB ZA 2013. GODINU

  Nedavno donet  Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), koji se primenjuje  01.01.2014.

Međutim, u toku 2013. godine, usvojene su izmene i dopune Zakona. Prema samostalnom  čalanu 20. ovaj Zakon se primenjuje na sastavljanje finansijskih izveštaja već za 2013. godinu.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(„Sl. glasnik RS“, br. 47/2013)

Član 20[s7]

Odredbe ovog zakona primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2013. godinu, a odredbe čl. 9, 10. i 18. ovog zakona primenjuju se od narednog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović