7

ISPORUKA ROBE NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJU PREMA NAJNOVIJIM PROPISIMA IZ DECEMBRA 2013.

Vlada Srbije donela je 14. decembra 2013. godine Uredbu o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji AP KIM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“službeni Glasnik RS”, broj 111/2013.)

Stupanjem na snagu ove Uredbe, promet robe sa APKM, odvija se skoro na način koji važi sa svim drugim zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma.

Što znači, stupile su na snagu i olakšice u poslovanju. Drugim rečima, za promet robe sa APKM primenjuje se u potpunosti Carinski Zakon i prateći propisi koji su doneti za njegovu primenu.

 Uredba je stupila na snagu istog dana, i od tada prestaju  da važe sledeći propisi:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.