SRBIJA KAO INVESTICIONA DESTINACIJA

dunavagregati-investicijePKS može da doprinese ekonomskom razvoju lokalnih zajednica

SRBIJA KAO INVESTICIONA DESTINACIJA

Privredna komora Srbije (PKS) je nedavno ponudila gradonačelnicima srpskih gradova svoju stručnu pomoć i podršku, kako bi se podstakao lokalni i regionalni privredni razvoj, a Srbija učinila atraktivnijom za ulaganje. Jer, Srbija u ovom trenutku  nije prepoznata u svetu kao dobra investiciona destinacija. Takav problem može da se reši samo zajedničkim snagama.

Konkretno, PKS može da doprinese razvoju lokalnih zajednica, pre svega, stručnim znanjem i zastupanjem projekata u inostranstvu. Gradonačelnici su već pozvani da dostave investicione projekte koji će biti predstavljeni na investicionom forumu u Indiji u januaru 2014. godine. U planu je naravno, i organizovanje drugih investicionih konferencija i foruma na kojima će biti predstavljena srpska privreda. Zato svaki grad u Srbiji treba da napravi i prezentaciju u PKS na kojoj bi poslovnoj i diplomatskoj zajednici bili predstavljeni potencijali i projekti u lokalnim sredinama. Uostalom, zastupanje, podrška privredi i edukacija jesu tri stuba na kojima počiva PKS kao spona između privrednika i predstavnika vlasti.

Jedna od najvećih slabosti Srbije jeste to što u državnoj upravi, pre svega na lokalnim nivoima vlasti, nisu primenjena naučna načela upravljanja, odnosno menadžerski modeli koji su standard u razvijenijim državama. A zbog toga što menadžerski principi nisu zaživeli na nižim nivoima vlasti, Srbija danas kao država ima velike neiskorišćene potencijale i najčešće paušalni pristup upravljanju javnim resursima. Postoji niz problema koje bi trebalo rešavati u hodu, imajući u vidu potencijale domaće i inostrane privrede, kao i prilagođenost lokalnih potencijala potrebama privrede. Te probleme trebalo bi da rešavaju na trojnom principu PKS, regionalne komore i privrednici.

Analize Ministarstva regionalnog tazvoja i lokalne samouprave ukazuju na niz problema u regulativi kao što je na primer Zakon o planiranju i izgradnji, koji treba da se menja kao i niz započetih, a nedovršenih regionalnih projekata. Problem je u nedovoljnoj posvećenosti velikim regionalnim projektima i u ministarstvu i u lokalnim samoupravama. Ipak, Srbija ne može da menja samo zakone, već je neophodno da se menja i mentalitet i pojača stabilnost i segment planiranja u javnim poslovima. Nužno je primenjivati i nove alatke za ekonomski razvoj, kao što je javno–privatno partnerstvo.

Kada je reč o javno–privatnom partnerstvu kao modelu razvoja i finansiranja lokalnih i regionalnih projekata, treba reći da je u Srbiji svega šest projekta takvog partnerstva odobreno, a osam novih tek treba da se nađe pred Komisijom za javno–privatno partnerstvo. PKS će u tim slučajevima biti fokusirana na afirmaciju, edukaciju, pripremu projekta, oslanjajući se na niz pozitivnih primera javno–privatanog partnerstva kao što su metro u Londonu, Rolan Garos, projekti sportske infrastrukture i drugi.

Najzad, namera PKS je da se investiciona baza definiše do kraja februara, kako bi se što pre intenzivirao proces privlačenja investitora.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović