• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013)

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2013)

Član 1

 

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:

 

1) poreza na imovinu;

 

2) poreza na nasleđe i poklon;

 

3) poreza na prenos apsolutnih prava.

 

Član 2

 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi se na Obrascu PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu (u daljem tekstu: Obrazac PPI-1) ili na Obrascu PPI-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (u daljem tekstu: Obrazac PPI-2), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

 

Sastavni deo Obrasca PPI-1 su:

 

1) Obrazac Prilog-1 (u daljem tekstu: Prilog-1);

 

2) Obrazac Prilog-2 – Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza (u daljem tekstu: Prilog-2).

 

Član 3

 

Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 podnosi obveznik poreza na imovinu (u daljem tekstu: obveznik) koji vodi poslovne knjige, iz člana 4. stav 5. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – SUS, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US i 47/13 – u daljem tekstu: Zakon), i to:

 

1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

 

2) ogranak i drugi organizacioni deo stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima Republike Srbije;

 

3) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (u daljem tekstu: preduzetnik) koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama (u daljem tekstu: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;

 

4) drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.

 

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se tako da se jednom poreskom prijavom obuhvate sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave za koje je obveznik jedno lice.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović