POSLOVNE KNJIGE OD 2014. VODIĆE POLJOPRIVREDNICI, AGENCIJE ZA MARKETING I ……

markreser_506c0b30c7571

Stupanjem na snagu izmena Zakona o porezu na dohodak građana, od nove godine više desetiina hiljada građana i više od 100.000 poljoprivrednih domaćinstava, biće u obavezi da vode poslovne knjige.

Među njima, nalaze se i računovodstvene i knjigovodstvene agencije, koje će osim za sebe, morati da vode poslovne knjige i za novopridošle obveznike. 

Osim poljoprivrednika i agencije za reklamiranje i istraživanje tržišta su u obavezi da od 1.januara 2014. godine, vode poslovne knjige.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana izvršene su izmene u članu 40. stav 2. i 4. i u članu 41. stav 1, koje glase:

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1.  koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;   

2. koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finasijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;

3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000,00 dinara;

5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatnu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatnu vrednost.

Izuzetno preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalni prihod.

Nove odredbe Zakona primenjuju se od 1. januara 2014. godine.

Poreskim obveznicima koji ne ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, nadležni poreski organ će doneti rešenje o obavezi vođenja poslovnih knjiga u 2014. godini, najkasnije do kraja decembra 2013. godine.

Gubljenjem statusa paušalca, preduzetnici i poljorivredna domaćinstva postaju obveznici vođenja knjigovodstva – prostog ili dvojnog, o čemu samostalno odlučuju. 

PRAVO NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE NE MOŽE SE PRIZNATI

 

PREDZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU

 

 

 

 

 

DELATNOSTI IZ SLEDEĆIH GRANA DELATNOSTI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.1

Trgovina motornim vozilima

 

 

 

 

 

45.3

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

45.4

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

46.1

Trgovina na veliko za naknadu

 

 

 

 

 

46.2

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

 

 

46.3

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

 

 

 

46.4

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

 

 

 

46.5

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

 

 

46.6

Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom

 

 

 

46.7

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

 

46.9

Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

 

47.1

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

 

 

47.2

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

47.3

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

 

47.7

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

 

47.8

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smeštaj

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

 

 

 

55.3

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

 

55.9

Ostali smeštaj

 

 

 

 

 

56.1

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

 

 

56.2

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

 

 

56.3

Usluge pripremanja i posluživanja pića

 

 

 

 

64.1

Monetarno posredovanja

 

 

 

 

 

65.1

Osiguranje

 

 

 

 

 

65.2

Reosiguranja

 

 

 

 

 

65.3

Penzijski fondovi

 

 

 

 

 

66.1

Pomoćne delatnosti u pružanju finasijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

66.2

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

 

 

68.1

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

 

68.2

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima

 

68.3

Poslovanje nekretninama za naknadu

 

 

 

 

69.2

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi poreskog savetovanja

73.1

Reklamiranje

 

 

 

 

 

73.2

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović