1

OD NOVE GODINE – PDV SE POVEĆAVA DOK SE OLAKŠICE ZA NOVA ULAGANJA UKIDAJU!

Zemanta Related Posts Thumbnail

Njnoviji paket ekonomskih zakona koje je predložila Vlada a poslanici Narodne skupšteine usvojili  u petak, 06. 12.2013. godine, najkraće rečeno, donet je paket mera, koji će u najvećoj mogućoj meri obustaviti dalju potrošnju i ulaganje.

Usvojene su izmene i dopune sledećih zakona:

– Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju;

– Zakon o duvanu:

– Zakon o budžetskom sistemu;

– Zakon o  poreskom postupku i poreskoj administraciji;

– Zakon o porezu na dohodak građana;

– Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– Zakon o platama državnih službenika i nameštenika;

– Zakon o o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru;

– Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju;

– Zakon o porezu na dodatu vrednost;

– Zakon o porezu na dobit pravnih lica.

 Što se tiče novousvojenih izmena Zakona o budžetskom sistemu, kojim se na dve godine  zabranjuje zapošljavanja novih radnika u javnom sektoru,   zabrana će važiti do 31. decembra 2015. godine.

Usvajanjem Izmene i dopune Zakona o PDV usvojeno je povećanje niže stopa PDV,  sa 8%  na 10%.  Niža stopa PDV  se uglavnom odnosi na osnovne životne namirnice i usluge.  Što se tiče računara i IT  opreme, tu je došlo do drastičen izmene sa 8% na 20%.

Nove, više stope PDV primenjivaće se  od 1. januara 2014. godine.

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  donosi nam “olakšicu” u poslovanju. Naime, privrednici više neće morati da posećuju šaltere Poreske Uprave i da lično dostavljau razne poreske prijave. Omogućeno nam je, bez mogućnosti izbora, da li hoćete ili ne, već pod obavezno, elektronskim putem  uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata /koji  se inače plaća/ da dostavljamo objedinjenu poresku prijavu za poreze po odbitku.

I ova izmena počinje da se primenjuje od  1. januara 2014. godine.  Bez obzira što većina privrednika još uvek nije ni podnela zahtev za dobijanje elektronskog sertifikata.

 Novo usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, između ostalog,  ukinuti su poreski podsticaji za nova investiciona ulaganja.  Ove izmene će se odnositi na poslovanje u 2014. što znači, da će svakako bitno uticati na odluke za nova ulaganja. Inače, Zakon stupa na snagu kao i prethodni od 1. januara 2014. godine.

Svi pobrojani zakoni, uskoro će vam biti dostupni na blogu, kao i do sada u integralnom obliku.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed