MEDICINSKI OTPAD

Medicinski otpad svrstava se u dve kategorije: opasni i neopasni otpad. U medicinski otpad ubraja se: farmaceutski i laboratorijski otpad, infektivni, patoanatomski, dezinficijenasi i ambalaža,  hemijski otpad iz zdravstvenih ustanova i veterinarskih organizacija, ali i komunalni otpad.

Oko 10-25% medicinskog otpada čini opasan otpad rizičan po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Nacionalna strategija  za upravljanje medicinskim otpadom podeljena je na kratkoročne i dugoročne ciljeve

Kratkoročan cilj (2010-2014) koji se upravo završava, bazira se na uspostavljanju sistema upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom.

Dugoročni cilj (2015-2019) period pred nama, ima za cilj obezbeđenje kapaciteta za spaljivanje (insineraciju) medicinskog otpada.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović