4

EKO TAKSA NA UVOZ I PROIZVODNJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA

EKO TAKSA I  NA SIJALICE “EKO TAKSA”  kao dodatni trošak uvoznicima i proizvođačima električnih i elektronskih uređaja uvedena je još  2009. godine. Propis koji reguliše ovu obavezu je  Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 I 88/2010). Naredne godine donet je: Pravilnik sa listom električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 99/2010).

 

“EKO TAKSU” dužni su da obračunavaju i plaćaju: proizvođači, i uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači (član 5. tačka 5. važeće uredbe).

“EKO TAKSA”  ili kako je  u Zakonu i Pravilniku definišu naknada za električne i elektronske proizvode obračunava se prema količini proizvedenih odnosno uvezenih električnih i elektronskih proizvoda (član 6 važeće Uredbe). Članom 11. Uredbe propisano je da visina i način obračuna i plaćanja naknade za upravljanje otpadnim električnim i elektronskim proizvodima utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim električnim i elektronskim proizvodima.

Električni i elektronski proizvodi razvrstavaju se prema vrsti električne i elektronske opreme u sledeće razrede:

1) Razred 1 – Veliki kućni aparati;

2) Razred 2 – Mali kućni aparati;

3) Razred 3 – Oprema informatičke tehnologije (IT) i telekomunikacije;

4) Razred 4 – Oprema široke potrošnje za razonodu;

5) Razred 5 – Oprema za osvetljenje:

– 5a (fluorescentne, kompaktne i ostale svetiljke);

– 5b (sijalice sa žarećom niti, ravne fluorescentne svetiljke, visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama i ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje svetla);

6) Razred 6 – Električni i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata);

7) Razred 7 – Igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport;

8) Razred 8 – Medicinski pomoćni uređaji (osim velikih nepokretnih terapijskih i dijagnostičkih uređaja, implantiranih proizvoda i proizvoda koji mogu prouzrokovati infekciju);

9) Razred 9 – Instrumenti za praćenje i nadzor;

10) Razred 10 – Automati.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.