„TEHNIS” NA USLUZI PRIVREDI

bela_tehnikaPortal za informisanje o tehničkom zakonodavstvu za neprehrambene proizvode

„TEHNIS” NA USLUZI PRIVREDI

Ministarstvo privrede Srbije je nadležno za tehničke propise kojima se propisuju bezbednosni, tehnički i drugi zahtevi za industrijske neprehrambene proizvode, kao što su: mašine, niskonaponska električna oprema, elektronska oprema, liftovi, lična zaštitna oprema, oprema i zaštitni sistemi koji su namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, oprema koja emituje buku  pri radu na otvorenom prostoru, tekstil, obuća, kristal staklo i još jedan manji broj ostalih industrijskih proizvoda.

Između ostalog, Ministarstvo privrede vodi registre imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti primenjenih tehničkih rešenja firmi koje se bave industrijskom proizvodnjom neprehrambene robe, sa zahtevima koje nameću odgovarajući tehnički propisi.

Za sve ostale informacije iz oblasti tehničkog zakonodavstva iz nadležnosti Ministarstva privrede, zainteresovani se u poslednje vreme upućuju na portal Sektora za infrastrukturu kvaliteta, koji se inače nalazi u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije. A taj sektor je kreirao portal „Tehnis”, kako bi omogućio lakše informisanje privrednika o tehničkim zahtevima, koje proizvodi moraju da zadovolje prilikom stavljanja na tržište Republike Srbije.

„Tehnis” kao jedinstveni informativni centar o tehničkoj regulativi Srbije, obuhvata sam portal, aplikativni softver i bazu podataka sa registrima koji se odnose na tehničke propise. U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, „Tehnis” sadrži:  registar važećih tehničkih propisa;  registar tehničkih propisa u pripremi; registar imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti; i registar važećih isprava o usaglašenosti izdatih u inostranstvu.

Treba naglasiti da „Tehnis” ima informativnu ulogu, budući da je razvijen da privrednim subjektima, proizvođačima, trgovcima i organima tržišnog nadzora, bude od pomoći prilikom stavljanja proizvoda na tržište Srbije, dok je na pomenutim tržišnim učesnicima puna odgovornost da procene koje zahteve i propise proizvodi moraju da ispune. Značaj registara „Tehnis”–a kao informativnog centra za tehničke propise će se naročito povećati ulaskom Srbije u STO i EU, kada će se uz pomoć ovog portala obavljati sve notifikacije, odnosno prijavljivanje tehničkih propisa u fazi njihove pripreme.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović