REFORME U SRBIJI KASNE

26722_0815-gradiliste-foto-j-vucetic_fSvetska banka o uslovima poslovanja za 2014. godinu (Doing Busines)

REFORME U SRBIJI KASNE

Troškovi za dobijanje građevinskih dozvola u Srbiji, najviši su u regionu Evrope i Centralne Azije! Tako govore nedavne analize Odseka za razvoj privatnog i finansijskog sektora, pri Svetskoj banci. A te analize su sačinjene na osnovu Izveštaja o uslovima poslovanja za 2014. godinu (Doing Busines).

Podatak da je preduzetniku u Srbiji potrebno 269 dana da dobije građevinske dozvole, poslužio je i za tvrdnju da je „usko grlo” biznisa u Srbiji, vreme potrebno za dobijanje građevinskih dozvola i trošak tih aktivnosti. To vreme je iznad evropskog proseka. Kao primer, navodi se da je u Gruziji i Ukrajini to vreme samo 73 dana. Doing Busines je Makedoniju označio kao dobar primer reformi u oblasti građevinskih dozvola, zato što je skratila vreme za registrovanje nove zgrade i ovlastila lokalne vlasti da registruju zgradu u ime vlasnika.

A Srbija je u ovogodišnjem Izveštaju o uslovima poslovanja zabeležila pad od sedam mesta, na 93. poziciju, pošto nije sprovela nijednu reformu. Pogoršanju te pozicije takodje su doprineli i „negativni trendovi u plaćanju poreza”, kao što je recimo podizanje takozvanog korporativnog poreza. Treba reći da je pozicija ipak relativna i da su druge zemlje širom sveta više napredovale i sprovele važne reforme. Neke su sprovele i do osam reformi. Pa budući da druge zemlje brzo napreduju, a reforme u Srbiji kasne, to se negativno odrazilo na rang Srbije.

U Izveštaju o uslovima poslovanja je navedeno na primer i to, da je Kosovo ove godine među ekonomijama koje su najviše napredovale u 2012./2013. nakon što je pojednostavilo procedure za započinjanje biznisa, dobijanje građevinskih dozvola i registraciju imovine. Ovaj izveštaj takodje ističe pozitivan uticaj evropskih integracija na sprovodjenje reformi. U njemu se može uočiti baš veliki napredak zemalja koje su pristupile EU. Poljska je prošle godine bila najveći reformator, a sprovela je reforme i ove godine. Hrvatska je sprovela pet reformi ove godine.

A na pitanje da li su regulatorne reforme privilegija samo bogatijih ekonomija, može se na osnovu ovog izveštaja Svetske banke odgovoriti konstatacijom da mnoge zemlje koje baš prolaze kroz finansijske potrese i pored toga sprovode regulatorne reforme kako bi omogućile otvaranje novih radnih mesta.

Zbirno posmatrano 90 zemalja u regionu Evrope i Centralne Azije sprovelo je 65 reformi u protekloj godini, dok je posmatrano od 2009. najviše reformi sprovedeno u vezi sa započinjanjem biznisa. Zbog tih napora, u ovom regionu se najlakše započinje posao, čak lakše nego u najbogatijim članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović