PROTIV „DVOSTRUKOG NEOPOREZIVANJA”

Time4TaxesAmandmani na Zakon o korporacijskom oporezivanju u Evropskoj uniji

PROTIV „DVOSTRUKOG NEOPOREZIVANJA”

Evropska komisija je predložila amandmane na ključni zakon o korporacijskom oporezivanju u Evropskoj uniji čiji je cilj da se izbegavanje poreza svede na minimum. Predloženim amandmanima bi trebalo da budu zatvorene „rupe” u direktivi o matičnim kompanijama i njihovim podružnicama, koje neke kompanije koriste da nigde ne plate porez, odnosno da uživaju u takozvanim pogodnostima „dvostrukog neoporezivanja”. Evropski komesar za poreze je objasnio pre neki dan, da će kao rezultat izmene direktive biti ne samo veći poreski prihod, već i fer konkurencija.

U suštini, borba protiv izbegavanja poreza se nalazi visoko na agendi EU, kao uostalom i širom sveta. Zato u sklopu te borbe, Evropska komisija pokušava da spreči kompanije koje imaju ogranke širom EU da koriste razlike u oporezivanju, koje postoje između članica i da na kraju uopšte ne plate porez. Svrha predloženih amandmana na direktivu o matičnim kompanijama i firmama ćerkama jeste, da se obezbedi prostor za pošteno poslovanje na jedinstvenom tržištu jer će biti onemogućene poreske utaje.

Ovi amandmani su inače predviđeni prošlogodišnjim Akcionim planom za borbu protiv izbegavanja poreza i trebalo bi značajno da doprinesu sve oštrijoj borbi protiv korporacijskog izbegavanja poreza ne samo na nivou Evropske unije, već i globalnom planu.

Direktiva o matičnim kompanijama i njihovim podružnicama je svojevremeno doneta, kako bi se sprečilo da se kompanijama iz iste grupe ali u različitim članicama EU dva puta oporezuje isti prihod. Međutim, pojedine kompanije su iskoristile neke odredbe direktive i neusklađenosti nacionalnih poreskih propisa da potpuno izbegnu plaćanje poreza. Amandmani su dakle, zaštita od loše poreske prakse. A od članica EU se u skladu sa ranijim preporukama Komisije traži, da usvoje zajednička pravila za borbu protiv poreskih prevara.

Pored toga, amandmanima bi trebalo da se obezbedi, da kompanije ne koriste sporazume o hibridnim zajmovima za izuzeće od plaćanja poreza. Direktiva sada obavezuje članice EU da matične kompanije oslobode poreza na dividende koje dobijaju iz ogranka u drugoj zemlji EU. Međutim, u nekim slučajevima članica EU u kojoj filijala posluje klasifikuje ta plaćanja kao neoporezivu otplatu „duga”, što za posledicu ima da se plaćanje podružnice matičnoj kompaniji ne oporezuje nigde.

Predloženi amandamni onemogućiće korišćenje takvih neusklađenosti propisa. Amandamnima je predviđeno da ako je plaćanje po osnovu hibridnog zajma neoporezivo u zemlji u kojoj posluje ogranak matične kompanije, onda to plaćanje mora da se oporezuje u članici EU u kojoj je sedište matične kompanije. Na taj način će kompanije sa prekograničnim poslovanjem biti sprečene da planirajući plaćanja unutar grupe, iskoriste pogodnosti „dvostrukog neoporezivanja”.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović