PRAVA STVAR ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

od-2008-eu-zatvoreno-vise-20-tisuca-poslovnica-banaka-slika-1210686Uskoro regionalni fond za podršku preduzetništvu Zapadnog Balkana

PRAVA STVAR ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

EU je odlučila da podrži preduzetništvo u regionu Zapadnog Balkana sa 140 miliona evra kroz regionalni fond, koji bi trebalo da počne sa radom sredinom naredne godine. U njemu će učestvovati Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Evropski investicioni fond, ali će učestvovati i države regiona sa manjim delom sredstava iz svojih budžeta.

Ovaj fond bi trebalo da omogući dodatne izvore povoljnijeg finansiranja, što je trenutno jedna od glavnih prepreka za razvoj domaće privrede u svim zemljama regiona, kao i povećanje konkurentnosti, pre svega malih i srednjih preduzeća. Srbija je budžetom za narednu godinu već odredila oko 300.000 evra za učešće u tom fondu. A procene govore, da će korist od tog fonda za srpsku privredu biti višestruko veća od budžetskog ulaganja za njegov rad.

Ideja EU kao osnivača ovog fonda jeste, da on ne funkcioniše na klasičan način finansiranja koji podrazumeva zajmove banaka, već da to bude ulaganje investicionog fonda u deonice, odnosno suvlasništvo preduzeća, ali i obezbedjivanje konsultanata za firme. Sredstva iz fonda će moći da se dobiju za preduzetnički kapital, za garancije i tehničku pomoć, ali nije unapred odredjeno koliko će svaka od zemalja iz regiona moći da dobije para iz fonda. Novac će biti dostupan pre svega i malim i srednjim preduzećima, ali delom i velikim kompanijama. Upravljač fonda će biti privatno preduzeće, koje uskoro treba da bude izabrano i koje će na komercijalnim osnovama da bira koji će projekti dobijati sredstva.

Analitičari predviđaju veliko interesovanje srpskih privrednika za ovakav vid finansiranja. Preostaje samo da se klasteri i poslovna udruženja o svemu informišu, a zatim da obaveste firme o karakteru fonda, kako bi blagovremeno pripremile svoje projekte za konkurisanje.

Nedavno je održana dvodnevna regionalna konferencija o preduzetništvu čiji je cilj bila razmena iskustva, demonstracija primera dobre prakse i unapređenje saradnje, kako bi sektor malih i srednjih preduzeća podigao nivo svoje konkurentnosti na tržištu EU. U pripremi su i radionice o ženskom preduzetništvu, transferu tehnologije, klasterima, zaštiti prava intelektualne svojine,…  

Treba još reći da je preko Evropske mreže preduzetništva u Srbiji ove godine usluge posredovanja dobilo je 460 preduzeća na 55 medjunarodnih poslovnih susreta, a 34 srpske kompanije su potpisale ugovore o poslovnoj saradnji sa stranim firmamam. Sama Evropska mreža preduzetništva je nastala u okviru Programa za razvoj transparentnosti i inovativnosti i pokazala se kao efikasan instrument za podršku poslovanju malih i srednjih preduzeća u 55 zemalja sveta.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović