PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA, KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA

800x600_Caovnicar-kusterijaPaušalni prihod utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa odredbama 41. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, prema sledećim kriterijumima i elementima:

1. visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradskoj opštini, odnosno gradu u kojem su formirane gradske opštine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;

2. mesto na kome se radnja nalazi;

3. broj zaposlenih radnika;

4. tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

5. površina lokala;

6. starost obveznika;

7. visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

8. ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović