PAUŠALCI SLOBODNO RASPOLAŽU SREDSTVIMA SA SVOG TEKUĆEG RAČUNA

novac

Paušalci su obavezni da kao i svi drugi preduzetnici, za plaćanja u dinarima da otvore tekući račun kod poslovne banke.

Paušalci mogu podizati gotov novac sa svog poslovnog računa, bez ikakvih ograničenja i bez podnošenja dokaza za koje namene podižu i troše novčana sredstva. Pri tome, nemaju obavezu da plaćaju nikakve poreze i doprinose.  Svoje obaveze paušalci izmiruju preko rešenja Poreske uprave.

Ovo tumačenje je utemeljeno na mišljenju Ministarstva finansija i ekonomije dato Narodnoj banci Jugoslavije, pod brojem: 414-00-231/99-04 od 12.10.2001. koje doslovno glasi: „Sa stanovišta poreskih propisa , po našem mišljenju, nema smetnji da obveznik poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti koji porez plaća u paušalnom iznosu (na paušalno utvrđen prihod), raspolaže novčanim sredstvima sa žiro-računa radnje za potrebe poslovanja radnje i svoje lične potrebe.“

Ovo mišljenje je dato 2001. godine, ali je i dalje aktuelno jer se na njega poziva Ministarstva finansija – Poreska uprava – Sektor za kontrolu, u mišljenju koje je dato po pitanju podizanja gotovog novca sa računa preduzetnika, pod brojem: 422-37/2006-01 od 26.06.2006. godine, čiji deo glasi: „Preduzetnik – paušalac raspolaže sredstvima sa tekućeg računa za potrebe poslovanja radnje i svoje lične potrebe, odnosno potrebe svoje porodice.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović