ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA


(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2004, 82/2004 i 98/2013)

1. Ovom odlukom propisuju se oblik, sadržina i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (u daljem tekstu: instrumenti) kojima se vrše plaćanja ili naplate s računa – gotovim novcem i bezgotovinski.

2. Instrumenti, u smislu ove odluke, jesu:

– nalog za uplatu i nalog za isplatu (instrumenti gotovinskog platnog prometa),

– nalog za prenos i nalog za naplatu (instrumenti bezgotovinskog platnog prometa).

3. Nalog za uplatu je gotovinski instrument koji se koristi za uplate u gotovom novcu u korist računa (uplate dnevnog pazara, plaćanje obaveza u gotovom novcu i druge uplate u korist računa).

Nalog za uplatu sadrži sledeće elemente:

 1) naziv uplatioca,

 2) naziv primaoca,

 3) broj računa primaoca,

 4) oznaku valute,

 5) iznos,

 6) svrhu uplate,

 7) šifru plaćanja,

 8) broj modela poziva na broj odobrenja,

 9) poziv na broj odobrenja,

10) mesto i datum prijema,

11) datum valute,

12) pečat i potpis uplatioca (overu).

Nalog za uplatu banka može izvršiti i kada on ne sadrži sve elemente iz stava 2 ove tačke ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović