FINANSIRANJE IZ EVROPSKIH FONDOVA – AKTUELNO

 

Image of three business people working at meeting

Obnova autoputa na relaciji Veles – Katlanovo (deo koridora 10)

             Delatnost: Ostalo 

Svrha ove javne nabavke je obnova 23,5 km autoputa između Velesa i Katlanova​​. Kompanija kojoj će se dodeliti ugovor mora osigurati da se radovi odvijaju u skladu sa izrađenim projektom te da se poštuju svi tehnički standardi o kvalitetu, kvantitetu i zaštiti okoline.
Radovi obuhvataju sledeće delatnosti: obnova asfalta, obnova nasipa, zamena saobraćajnih znakova, obnova sistema drenaže atmosferskih i podzemnih voda. Jedini kriterijum za dodelu ugovora će biti cena, odnosno ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom cenom.

Nabavka reciklažne opreme za razvrstavanje i pakovanje otpada

             Delatnost: Ostalo 

Opšti cilj ove akcije je poboljšati prekograničnu saradnju u području zaštite životne sredine i društvene kohezije održivim upravljanjem otpadom u većoj meri i alternativnim zapošljavanjem. Izvedeni konkretni cilj je unaprediti je efikasnost upravljanja otpadom uvodeći infrastrukturu i mehanizme reciklaže koji se temelje na društvenom preduzetništvu. Kako bi se to postiglo, moraju se ostvariti sledeći rezultati:
1. podizanje kapaciteta javnog komunalnog preduzeća infrastrukturnom opremom;
2. osnivanje i puštanje u rad društvenih zadruga za prikupljanje sekundarnog otpada, razvrstavanje i skladištenje;
3. širenje obrazovanja i informacija o zaštiti okoliša, zdravlju i alternativnom zaposlenju;
4. jačanje veština, preduzetništva i proizvodnosti romskih sakupljača smeća te povećavanje prilika za zapošljavanje. Članovi zadruge će prikupiti, razvrstati i obraditi plastični i papirnati otpad. Otpad će biti:
— prikupljen u spremnicima za smeće,
— prevezen vozilom za posebne namene za prevoz otpada,
— obrađen koristeći se glodalicom za tvrdu plastiku,
— pakovan koristeći se presom za pakovanje otpada.

Nabavka komunalnih vozila za održavanje čistoće ulica i javnih prostora

             Delatnost: Ostalo 

Opština Pirot namerava da sklopi ugovor o nabavci robe za nabavku nove, efikasne i savremene opreme koja će doprineti efikasnijem uklanjanju i odlaganju otpada u opštini Pirot.
Svrha ovog ugovora nabavka je nove, efikasne i savremene opreme radi kvalitetnijeg upravljanja otpadom, odnosno: auto cisterna (kamion i rezervoar za vodu) – 1 komad, te mašina za pranje ulica i saobraćajnica – 1 komad.

 Nabavka kamiona za odvoz smeća, plastičnih posuda za otpad i plastičnih vrećica za otpad

             Delatnost: Ostalo 

Svrha projekta “Sistemi upravljanja otpadom – zajedničko iskustvo i dobre prakse u prekograničnom području Bugarske i Srbije 2007CB16IPO006 -2011-2-192″ je uvođenje primarnog odvajanja komunalnog otpada koji se može reciklirati.
Uvođenje primarnog odvajanja smanjiće količinu otpada koja se šalje na odlagalište te će na taj način doprineti unapređenju životne sredine. Ugovor obuhvata nabavku :
1. vozila sa posebnom namenom – 1 kamion za odvoz smeća (zapremine 16 m3), za prikupljanje i prevoz otpada koji se može reciklirati iz gradskih domaćinstava. Vozilo treba biti sasvim novo, nekorišćeno i neobnovljeno, s vozačkim mestom na levoj strani, prikladno za skupljanje otpada;
2. plastični rezervoari (kante) za skupljanje otpada koji se može reciklirati – 18.300 komada, zapremine od 120 l; kvaliteta: DIN 30700, EN 840 ili istovetna; materijal: PEVG – polietilen visoke gustine, osovina točkova od čelika otpornog na koroziju (nerđajućeg); točkovi od tvrde gume;
3. plastične vreće za sakupljanje otpada od strane korisnika u stambenim zgradama – 138.000 komada; kvaliteta: EN13432 ili istovetna; materijal: PENG – polietilen niske gustine; biorazgradiv. Sva roba mora poticati iz EU – a ili iz prihvatljive zemlje, kako je definisano u postupcima PRAG-a.
Sve tačke ugovora trebaju biti označene u skladu sa smernicama o komunikaciji i vidljivosti (Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija u okviru IPA-e).

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović