DRŽAVA SUFINANSIRA DO MILION DINARA

header246928500chgzdwvpnrKonkurs za podsticaj razvoja turizma i zanatstva na selu

DRŽAVA SUFINANSIRA DO MILION DINARA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu – turizma i zanatstva. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku je milion dinara, a rok za podnošenje prijava je prvi decembar ove godine.

Pravo da koriste podsticaj imaju fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Program se odnosi na podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu. Konkursom je obuhvaćen i program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

Podsticaji za investicije se na osnovu ovog Konkursa dodeljuju kao namenska, bespovratna sredstva, u procentualnom iznosu od 30 odsto (ili 45 odsto, za podrućja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi) realizovane vrednosti investicije, odnosno aktivnosti, umanjene za iznos poreza na dodatu vrednosti. Između ostalog, pravo na korišćenje podsticaja, mogu da ostvare i svi koji u seoskim područjima pružaju turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva. Kao i oni koji organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista mogu da pruže ugostiteljske usluge

pripremanja i služenja hrane i pića, pod uslovom da turistička grupa ne koristi usluge smeštaja.

Ukoliko pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je istovremeno i preduzetnik, ono može da podnese samo jednu konkursnu prijavu, bilo kao fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, bilo kao preduzetnik.

Korisnik podsticaja dužan je da: pokretnu stvar odnosno nekretninu koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje koristi u skladu sa predviđenom namenom sedam godina od dana isplate podsticaja; u tom roku ne sme ni da je otuđi ili ustupi drugim licima u zakup ili na upotrebu; sve vreme je dužan da svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva; takođe i da omogući kontrolu poljoprivredne inspekcije. Najzad, korisnik podsticaja po Konkursu je obavezan da nepokretnost koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje, vidljivo označi oznakom da je tu stvar sufinansiralo ministarstvo, dakle država Srbija. Izgled, domenzije i sadržaj te oznake ministarstvo tek treba da utvrdi!

Konkursna prijava za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom podnosi se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, Hajduk Veljkova broj 4–6.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović