• Home
  • Blog
  • Edukacija

26.11.2013. GODINE ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA“

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija Komore Beograda održana je 26. novembra  2013. godine pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma“.

IMG_20131126_100131    Zemanta Related Posts Thumbnail

Događaj je okupio predstavnike računovodstvenih agencija, osiguravajućih i revizorskih kuća i banaka, kao što su: BEOFLAME DOO, ERSTE GROUP IMMORENT SERBIA DOO, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, AGENCIJA TREZOR, DDOR GARANT, PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA i drugi.

U ime Privredne komore Beograda prisutne učesnike pozdravile su Vera Dostanić, sekretar Udruženja finansijskih organizacija i Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje, koje su ujedno najavile i održavanje stručnog ispita  iz oblasti sprečavanja pranja novca  i finansiranja terorizma u prostorijama Privredne komore Beograda, 28. novembra 2013. godine, a u organizaciji Uprave.

Pripremna nastava je održana sa ciljem detaljnog upoznavanja sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2011. godine), kao bi obveznici pomenutog Zakona imali  licencirano ovlašćeno lice i zamenika. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović