SELO ĆE BITI PRIVLAČNO ZA MLADE

jankovac-600-ktOčuvanje poljoprivrednih resursa je suštinski prioritet u razvoju Srbije

SELO ĆE BITI PRIVLAČNO ZA MLADE

Poljoprivredna politika usmerena ka razvoju poljoprivredne proizvodnje i očuvanju agrarnih resursa Srbije treba da predstavlja suštinski prioritet u sklopu sveukupnog razvoja države, kako u ekonomskom tako i u socijalnom i ekološkom smislu. Prema procenama kreatora razvoja srpske poljoprivrede, umesto sadašnjih 628 hiljada sitnih poljoprivrednih gazdinstava, u Srbiji bi otprilike 2020. godine trebalo da bude između 350 hiljada i 400 hiljada komercijalizovanih gazdinstava, sa prosečnom veličinom od oko 20 hektara. Ostalo bi bile okućnice i sitna gazdinstva, koja bi, takođe, bila značajna za naturalnu potrošnju i tržište.

seoski_turizam_100212

Srpski seljaci bi u budućnosti mogli da se bave sa četrdesetak industrijskih delatnosti vezanih za poljoprivredu, gde bi  bila otvorena nova radna mesta za zapošljavanje sada nedovoljno angažovane radne snage sa sela, a prestalo bi i prenaseljavanje gradova koje sada podrazumeva i gomilu stvaranja socijalnih problema. Na poslovima izvozno orijentisane proizvodnje visoko vredne hrane, proizvodnje junećeg mesa, plantažne proizvodnje lekovitog bilja, proizvodnje povrća u plastenicima, zatim, seoskom turizmu, kao i na berzanskim poslovima u prodaji cveća i povrća, moguće je do 2018. godine zaposliti 200 hiljada radno aktivnog stanovništva u selima.

Istovremeno bi, u ostalim industrijskim delatnostima, zdravstvu, obrazovanju kao i u uslužnom sektoru (trgovina i seoski turizam) takođe bio angažovan deo aktivnog stanovništva. Na taj način, uslovi života bi se prilično izjednačili sa uslovima života u gradu, a orijentacija prema selu i poljoprivredi bi postala privlačnija za  mlade,  školovane kadrove.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović