OBRAČUN I ISPLATA DIVIDENDE I POPUNJAVANJE NOVOG OBRASCA PP OPJ-3

indexIZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, objavljene u Službenom glasniku RS br. 93/2012 i 47/2013 od 30. maja 2013. godine, donele su niz promena, koje se odnose na prihode od kapitala:

– propisano je da se pod dividendom podrazumeva i likvidacioni ostatak iznad vrednosti uloženog kapitala utvrđenog u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica;

– izvršene su izmene u pogledu poreske osnovice, odnosno šta se smatra oporezivim prihodom od kapitala;

– donošenje Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (Službeni glasnik RS br. 61/2013), novi PP OPJ obrasci;

  od 06.10.2012. godine,  primenjuje se  izmenjena stopa poreza na dividendu sa 10% na 15%.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović