„MAGNET” ZA STRANE INVESTICIJE

eu fondovi knjigaZnačaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) za Srbiju

„MAGNET” ZA STRANE INVESTICIJE

Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbija je dobila status države pridružene Evropskoj uniji i ušla u sveobuhvatni ugovorni odnos sa EU u kome su međusobne obaveze jasno definisane. Status pridružene države uspostavlja najbliže veze koje jedne države nečlanice sa EU. A koliko je to značajno i u formalnom smislu, ukazuje i sama činjenica da je EU glavni i trgovinski i investicioni partner Srbije. Drugim rečima, svako dalјe međusobno približavanje i usklađivanje će pomoći uspostavljanju sistema, koji je blizak i jasan onima od kojih Srbija očekuje najveću ekonomsku saradnju.

Poređenja radi, EU kao najvažniji trgovinski partner Srbije učestvuje sa 60 procenata u ukupnoj trgovini Srbije sa svetom, dok je na primer učešće Rusije samo devet odsto, a Kine otprilike četiri i po odsto. Srbija je prošle godine, a pogotovu u ovoj, ostvarila značajne stope rasta izvoza  opet zahvalјujući izvozu u  EU i to posebno automobila FIAT. A to je opet, doprinelo značajnom rastu pokrivenosti srpskog uvoza izvozom. Statistika beleži da je u prvoj polovini ove godine vrednost izvoza iz Srbije pokrila 65 odsto vrednosti njenog uvoza! To se nije desilo u poslednje dve decenije. Uz sve je promenjena i izvozna struktura, pa više na prvom mestu u izvozu nisu sirovine i poluproizvodi (šećer, maline i kukuruz), već proizvodi visoke faze obrade.

U poslednjih 10 godina u Srbiju je uloženo oko 19 milijardi evra direktnih stranih investicija. Od tog iznosa su tri petine bile investicije iz zemalјa Evropske unije, što samo po sebi potvrđuje visok stepen ekonomske povezanosti Srbije i EU. Dakle, svaka nova faza u procesu približavnja Srbije Evropskoj uniji, kao što je to bilo stupanje na snagu  SSP–a prvog septembra ove godine, predstavlјa čvršću bazu za jačanje ekonomske saradnje i ekonomskog razvoja Srbije u budućnosti.

Ono što bi u ovoj priči moglo da bude najvažnije u ekonomskom smislu, jeste poruka međunarodnim investitorima da se Srbija sasvim približila EU. SSP je podrška privrednoj i institucionalnoj stabilnosti u Srbiji, nastojanjima Srbije da razvija sve mehanizme tržišne ekonomije i pravne države. Usklađivanje srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU jeste preduslov za privlačenje stranih investitora, ne samo iz EU, već i iz ostalih delova Sveta.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović