JEDNA KARTICA ZA SVA PLAĆANJA

e-potpis_jpgProjekat izdavanja kvalifikovanog digitalnog sertifikata

JEDNA KARTICA ZA SVA PLAĆANJA

Privredna komora Srbije i Srpska banka su pre neki dan predstavile zajednički projekat izdavanja kvalifikovanog digitalnog sertifikata, koji će omogućiti preduzećima da sa samo jednom karticom plaćaju sve obaveze. Na to ih je podstakla činjenica da će od prvog januara postati obavezno da se izmene, odnosno prijave za poreze  kao i podmirenje ostalih obaveza obavljaju elektronskim putem. Proces plaćanja će tako biti pojednostavljen i ubrzan, a obavljaće se samo sa jednom karticom. Tako će i usluge biti znatno jeftinije, rad u ovoj oblasti će biti olakšan a korist će se videti i kroz smanjenje administracije. Cilj je da se omogući privrednicima da imaju kvalifikovani elektronski sertifikat.

Jednom karticom banke koja sadržati kvalifikovani sertifikat, u ovom slučaju Srpske banke, klijenti će moći da obavljaju sve bankarske transakcije, da plaćaju obaveze Poreskoj upravi, PIO fondu, Fondu za zdravstveno osiguranje. Do sada je izdato otprilike 100 sertifikata,ali je interesovanje povećano zato što zakonska regulativa predviđa od prvog dana iduće godine, obavezno plaćanje poreza elektronskim putem, uz kvalifikovani sertifikovani potpis. On će biti obavezan i za zakonske zastupnike, koji će završne račune morati da potpisuju digitalnim sertifikatom. Za klijente srpske banke je sertifikat besplatan.

Inače, četiri sertifikaciona tela u Srbiji su do sada izdala oko 18.000 sertifikata, a do kraja godine se očekuje 100.000. Od Nove godine, pored kartice, klijentima će biti ponuđeno da koriste takozvani „token” sa digitalnim potpisom. Kvalifikovani digitalni sertifikat namenjen je prvenstveno poslovnim korisnicima, zatim akcionarima banaka za organizovanje elektronskih sednica, ali će se raditi i na razvoju sistema za fizička lica, jer su neke opštine već omogućile da se elektronskim putem izdaju dokumenta. Najavljeno je da će se u budućnosti dalje raditi na razvijanju servisa. Jedna od namera je i da se uvede „metrika”, kao pokazatelj poslovanja firme, odnosno da se prikažu koliko su dobro dokumentovani njeni poslovi, kao i pokazatelji poslovanja.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović