25. SEPTEMBRA 2013. GODINE U PK BEOGRAD ODRŽANA JE PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ZA LICENCU

IMG_862725.  septembra  2013.  godine,  ODRŽANA  PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA“

U  organizaciji  Centra  za  poslovno  obrazovanje  i  unapređenje

kvaliteta  i  Udruženja  finansijskih  organizacija  Komore  Beograda

održana je 25.  septembra    2013.  godine  pripremna  nastava za

polaganje stručnog ispita za sticanje licence  za  obavljanje  poslova

ovlašćenog lica  u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje

terorizma“. Nastava je organizovana u saradnji sa Udruženjem KLUB

PRVIH ŽENA. 

 IMG_8629

Pripremna  nastava je održana sa ciljem detaljnog  upoznavanja  sa

propisima  i  novinama  iz  oblasti  sprečavanja  pranja  novca  i

finansiranja  terorizma,  sa  posebnim  akcentom  na  pripremu  za

uspešno polaganje ispita i dobijanje licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma  („Sl.glasnik  RS“,  br.  20/09,  72/09  i 91/10,  u  primeni  od  01.01.2011.  godine),  kako  bi  obveznici pomenutog Zakona imali  licencirano ovlašćeno lice i zamenika. 

 Događaj  je  okupio  predstavnike  računovodstvenih  agencija,

revizorskih  kuća,  banaka  i  menjačnica  kao  što  su:

EURORAČUNOVODSTVO  DOO,  SIGMA  REVIZIJA  DOO  BEOGRAD,

CONFIDA  CONSULTING  DOO,  GAKOVIĆ  DOO,  NICEFOODS

RESTORANI  DOO,  PRIVREDNA  KOMORA  BEOGRADA  i  drugi.

 U  ime Privredne komore Beograda prisutne učesnike pozdravile su Vera

Dostanić,  sekretar  Udruženja  finansijskih  organizacija  i  Sandra

Milenkovid, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. 

Svoja  iskustva  i  znanja  sa  polaznicima  je  podelio dipl.  ekonomista

Dejan  Trifunović,  suvlasnik  i  zamenik  direktora  “IFA 

INTERNATIONAL  FINANCIAL  AGENCY”,  sa dugogodišnjim  iskustvom  u  finansijskom  i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. 

DSCI0424

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović