ZAKUP ZEMLJIŠATA I PDV

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠATA I PDV,
KAO I SITUACIJA KADA SE ZAKUPAC JAVLJA U ULOZI  ZAKUPODAVCA

Promet kao i zakup  zemljišta / poljoprivrednog, šumskog, građevinskog: izgrađenog i neizgrađenog/ prema članu 25. Zakona o PDV oslobođen je obračuna i plaćanja PDV, ali bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović