POTREBNA DOKUMENTACIJA I USLOVI ZA ISPORUKU ROBE NA TERITORIJU APKM I PDV

Promet robe i usluga između privrednih društava sa teritorije Srbije i APKM, odvija se uz propisana posebna dokumenta i  uslovi, koji su regulisani Rezolucijom Saveta bezbednosti OUN br. 1244, kao i odrebama člana 10. stav 1 i 2 Uredbe o izvršavanju zakona o PDV.

Jedan deo  dokumenata je standardan kao za sve druge poslove,  podrazumeva ugovor, račun, otpremnica i nalog za carinjenje špediteru.

Račun za robu koja se šalje na teritoriju APKM, a srpskog je porekla,  pored standardnih podataka treba da sadrži posebnu napomenu koja glasi:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović