OBAVEŠTENJE O PROMENI E-MAIL ADRESE NBS

Svi koji dostavljate izveštaje NBS  na obrascima O-1, P-1, P-2, FL-1, FL-2, obaveštavamo vas da od 1. oktobra 2013. dostavljate na imejl adresu izvestavanje@nbs.rs koja će zameniti staru  adresu evidentiranje@nbs.rs

 

Kratko podsećanje, za koje spoljnotrgovinke poslove treba NBS dostavljati sledeće izveštaje:

 

Obrazac P-1.    Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu /izvoz robe i usluga, kao i dat avans za uvoz robe ili usluga/ koji nije izmireno u roku dužem od godinu dana –  Obrazac P-1. 

Obrazac O-1. Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu  /uvoz robe i usluga kao i primljeni avansi koji nisu realizovani/  koji nije izmiren u roku dužem od godinu dana, evidentira se na Obrascu O-1.

 

Obrazac P-2.  Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili  usluga po  kome  nije  istekao  ugvoreni  rok –   Obrazac P-2.

 

Obrasci FL-1, FL-2 Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno – na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2),

 

 

 

Zajedničko za sve vrste izveštaja o kreditnim poslovima je sledece: predaju se tromesečno i to 10. januara,  10. aprila, 10. jula i 10. oktobra. Važno je napomenuti, da se ovi obrasci podnose sve vreme, znaci svaka  tri meseca sve dok se ne završi posao (naplati registrovan izvoz ili plati uvoz ….), takođe unece se i eventualne izmene u podacima koje su nastupile po pojedinim poslovima u prethodnom tromesecju..

 

Prvi sledeći izveštajni period je jul-septembar 2013. i dostavlja se najkasnije do 10. 0ktobra 2013. godine na novu e.mail adresu: izvestavanje@nbs.rs

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović