СТРУЧНИ ИСПИТ 15. ОКТОБРА

Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма организује

Cтручни испит 15. октобра

Стручни испит за друштва за управљање инвестиционим фондовима, лица која се баве факторингом и форфетингом, даваоце финансијског лизинга, брокерско-дилерска друштва, друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, предузећа за ревизију, овлашћене мењаче, банке, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима оджаће се дана 15. октобра 2013. године у Београду у Привредној комори Београда (VI спрат), улица Кнеза Милоша бр. 12.

Рок за пријаву за полагање стручног испита који ће се одржати дана 15.октобра 2013. године у Београду истиче 30. септембра 2013. године.

Пријаве примљене после 30.09.2013. неће бити прихваћене за октобарски испитни рок.

Обавештавамо све кандидате који су раније извршили пријаву испита и из неког разлога нису изашли на полагање као и кандидате који су се већ извршили пријаву испита да не морају поново слати пријаве . Сви кандидати ће бити обавештени путем имејла о тачном времену и месту полагања најкасније 3 дана пре датума полагања. Уколико је кандидат који је извршио пријаву спречен да приступи испиту из оправданих разлога потребно је да одмах путем имејла, на адресу prijava@apml.org.rs, пошаље молбу за одлагање испита за први наредни рок наводећи разлоге због којих је спречен да полаже.

Заинтересовани кандидати пријављују испит на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на имејл адресу: prijava@apml.org.rs или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд. Прописани образац за пријаву (П1) се налази на сајту Управе за спречавање прања новца у фолдеру Лиценце/Пријава.

Кандидати који су извршили пријаву за полагање стручног испита обавезну литературу за полагање могу пронаћи на сајту www.apml.org.rs, фолдер Лиценце/ Литература.

Листе у којима је наведена обавезна литература за полагање стручног испита за сваку делатност посебно.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović