• Home
  • Blog
  • Zakoni

SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA


 (Ažurirano 2.9.2013. godine)

Dozvolu za stavljanje u promet lekova i medicinskih sredstava, rešenje o upisu u Registar, odnosno odobrenje za uvoz i izvoz lekova i medicinskih sredstava izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.
Spisak roba za koje je potrebno pribaviti dozvolu za uvoz, odnosno odobrenje za uvoz i izvoz obuhvata navedenu robu (šifra isprave LB / U37; D / U37).
Spisak lekova nomenklaturno je usklađen sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu

Tarifna oznaka

Naimenovanje

1

2

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

2106 90

– Ostalo:

– – ostalo:

2106 90 92

– – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglukoze, glukoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba:

2106 90 92 90

– – – – ostalo

Ex 01

* anestezijska i respiratorna medicinska sredstva (pastile za ždrelo)

Ex 02

* žvakaće gume za odvikavanje od pušenja, registrovane kod ALMS

2806

Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:

2806 10 00 00

– Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)

Ex 01

* rastvori za pranje dijagnostičkih igala i drugih medicinskih sredstava

3001

Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organoterapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu:

3001 90

– Ostalo:

— ostalo:

3001 90 98

— ostalo:

3001 90 98 90

—- ostalo

Ex 01

* pačevi (zamena za ljudsko tkivo)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović