TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM


(Ažurirano 1.7.2013. godine)

DERIVATI NAFTE

TARIFNA
OZNAKA

NAIMENOVANJE

AKCIZA

OLOVNI BENZIN
2181

2710 12 51 00

motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98

55,00 din/l

2710 12 59 00

motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98, ili više

BEZOLOVNI BENZIN
2182

2710 12 41 00

motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95

49,60 din/l

2710 12 45 00

motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON)95 ili više, ali manje od 98

2710 12 49 00

motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON)98 ili više

2710 20 90 11

motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru

GASNA ULJA
2183

2710 19 43 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

42,00 din/l

2710 19 46 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi

2710 19 47 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi

2710 19 48 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi

42,00 din/l

2710 20 11 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

2710 20 15 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi

2710 20 17 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi

2710 20 19 00

gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi

KEROZIN
2184

2710 19 21 00

srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore

62,00 din/kg

2710 19 25 00

srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo

TEČNI NAFTNI GAS
2185

2711 12 11 00

tečni propan čistoće ne manje od 99%, za pogonsko gorivo ili za grajanje

30,00 din/kg

2711 12 19 00

tečni propan čistoće ne manje od 99%, za ostale svrhe

2711 12 91 00

tečni propan čistoće manje od 99%, za preradu u specifičnim procesima

2711 12 93 00

tečni propan čistoće manje od 99%, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 12 91

2711 12 94 00

tečni propan čistoće preko 90%, ali manje od 99%, za ostale svrhe

2711 12 97 00

tečni propan čistoće manje od 99%, za ostale svrhe, ostalo

2711 13 10 00

tečni butan, za preradu u specifičnim procesima

2711 13 30 00

tečni butan za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 13 10

2711 13 91 00

tečni butan za ostale svrhe, čistoće preko 90%, ali manje od 95%

2711 13 97 00

tečni butan za ostale svrhe, ostalo

2711 14 00 00

tečni etilen, propilen, butilen, i butadien

2711 19 00 00

tečni naftni gas, ostalo

OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°C
2189

2710 12 11 00

laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima

62,00 din/kg

2710 12 15 00

laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 12 11

2710 12 21 00

laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit

2710 12 25 00

laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo

2710 12 90 00

laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja

2710 19 11 00

srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima

2710 19 15 00

srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11

2710 19 29 00

srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo

2710 19 31 00

gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima

2710 19 35 00

gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31

2710 19 99 00 01

teška ulja, ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja, ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju kraj destilacije do 380°C (uključujući i 380°C)

2710 20 90 19

ostala laka ulja

2710 20 90 99 01

ulja za podmazivanje, ostala, ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju kraj destilacije do 380°C (uključujući i 380°C)

ADITIVI I EKSTENDERI ZA GASNA ULJA
2193

3811 90 00 00 01

aditivi odnosno ekstenderi za gasna ulja – za niskotemperaturne karakteristike i za mazivost sa antistatikom

42,00 din/l

3204 19 00 00 01

aditivi odnosno ekstenderi za gasna ulja – boja sa markerom

ADITIVI I EKSTENDERI ZA KEROZIN
2194

3811 90 00 00 02

aditivi odnosno ekstenderi za kerozin – antistatik i antioksidans

62,00 din/kg

ADITIVI I EKSTENDERI ZA TEČNI NAFTNI GAS
2195

2905 11 00 00 01

aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – za sprečavanje smrzavanja vode u rezervoarima – metanol

30,00 din/kg

2930 90 99 90 01

aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – odorant – etil merkaptan

3403 99 00 00 01

aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – antikorozivni

BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI
2196

3826 00 10 00

mono-alkil estri masnih kiselina koji sadrže po zapremini 96/5% ili više estara (FAMAE)

42,00 din/l

3826 00 90 00

ostalo

DUVANSKE PRERAĐEVINE

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović