PROMENA CARINSKIH STOPA ZA ROBU KOJA SE UVOZI IZ HRVATSKE OD 01.07.2013. GODINE

Ulazak Republike Hrvatske u EU ima značajnog uticaja i na poslovanje naše privrede. Do 30.06.2013. godine, u spoljnotrgovinskom poslovanju  između Srbije i Hrvatske primenjivao se CEFTA sporazum.  Od 01.07.2013. godine situacija se menja,  tako da na uvoz robe iz Hrvatske primenjuju se carisnke stope koje se odnose na robu sa poreklom iz EU. Što znači, da će se na jedan broj roba koje su do sada bile oslobođene carine prema CEFTA sporazumu obračunavati i plaćati carina, a to su npr.  industrijske robe, što znači da će doći do poskupljenja tih proizvoda. Međutim, neke druge robe će pojeftiniti, odnosno biće niže carinske stope ili ih u opšte i nema.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović