PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI VIŠEGODIŠNJIH KRMNIH LEGUMINOZA, RADI PRIZNAVANJA SORT


E

(„Sl. glasnik RS“, br. 61/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se metode ispitivanja sorti krmnih višegodišnjih leguminoza (u daljem tekstu: sorta), i to: lucerke (Medicago sativa L.ssp.sativa), crvene deteline (Trifolium pratense L.), bele deteline (Trifolium repens L.), žutog zvezdana (Lotus corniculatus L.), belog kokotca (Melilotus alba Medik.), švedske deteline (Trifolium hybridum L.), persijske deteline (Trifolium resupinatum L.), aleksandrijske deteline (Trifolium alexandrinum L.), esparzete (Onobrychis viciifolia Scop.), galege orijentalis (Galega orientalis L.) i dunjice (Medicago lupulina L.), na oglednom polju i u laboratoriji, radi priznavanja sorte.

Metodama iz stava 1. ovog člana ispituju se određene bitne osobine sorte, radi utvrđivanja:

1) različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte (DUS test);

2) bolje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU test).

Član 2

Proizvodna i upotrebna vrednost sorte utvrđuje se na osnovu rezultata ispitivanja određenih bitnih osobina sorte koje se odnose na:

1) prinos zelene mase;

2) prinos suve materije;

3) kvalitet krme (sadržaj sirovih proteina, sadržaj neutralnih – NDF vlakna i sadržaj kiselih – ADF vlakna).

Sorta se ispituje tako što se bitne osobine iz stava 1. ovog člana sorte koja se ispituje upoređuju sa bitnim osobinama jedne ili više sorti standard, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović