PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KONOPLJE (CANNABIS SATIVA L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE


(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se metode ispitivanja sorte konoplje Cannabis sativa L. (u daljem tekstu: sorta) na oglednom polju i u laboratoriji, radi priznavanja sorte.

Metodama iz stava 1. ovog člana ispituju se određene bitne osobine sorte, radi utvrđivanja:

1) proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU test);

2) različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte (DUS test).

Član 2

Ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU test) utvrđuje se na osnovu rezultata određenih bitnih osobina sorte koje se odnose na:

1) prinos vazdušno suve stabljike (sa 10% vlage);

2) sadržaj vlakna u vazdušno suvoj stabljici;

3) prinos zrna (sa 13% vlage);

4) hektolitarsku masu zrna;

5) masu 1000 zrna;

6) sadržaj proteina u zrnu;

7) sadržaj ulja u zrnu;

8) sadržaj tetrahidrokanabinola (TNS), koji ne prelazi procenat propisan zakonom kojim se uređuju psihoaktivne kontrolisane supstance.

Sorta se ispituje tako što se bitne osobine iz stava 1. ovog člana sorte koja se ispituje upoređuju sa bitnim osobinama jedne ili više sorti standard, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović