2

PODSETNIK O POSLEDNJIM IZMENAMA POREZA I DOPRINOSA NA LD

Poslednje izmene Zakona o porezu na dohodak građana objavljene u  „Službenom glasniku RS“,  br. 47/2013 od 29. maja 2013. godine, i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, donete i objavljene u istom Sl. glasniku, donele su najvažnije sledeće novine:

 1. Stopa poreza na zarade smanjena je sa 12% na 10%.

 2. Stopa doprinosa za PIO iz zarade zaposlenog povećana je sa 11% na 13%, dok je stopa doprinosa na zarade (na teret poslodavca) ostala nepromenjena, kao i stope ostalih doprinosa.

 3. Umanjenje osnovice za obračun poreza na zarade je povećano sa 8.776,00 dinara, na 11.000,00 dinara, i ovaj iznos će se godišnje usklađivati prema rastu potrošačkih cena.

 4. Pored oslobođenja koja su bila propisana za penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, propisano je i oslobođenje za premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 5. Proširena je definicija zarade, tako da se zaradom smatraju i isplaćena lična primanja preduzetnika.

 6. Brisana je odredba po kojoj se za zaposlene upućene na rad u inostranstvo osnovica poreza utvrđuje u visini zarade koju bi ostvarili da rade u zemlji, tako da će buduća osnovica poreza na zarade biti ukupno isplaćena zarada.

 7. U prelaznim odredbama, zbog stupanja na snagu ovih Zakona 31.05.2013. godine, precizirano je da se u slučaju isplate drugog odnosno konačnog dela zarade, ako je deo zarade isplaćen pre stupanja na snagu izmena zakona porez i doprinos obračunavati u skladu sa odredbama ranijih zakona.    

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed