• Home
  • Blog
  • Zakoni

NAREDBA O SPROVOĐENJU POSEBNIH FITOSANITARNIH PREGLEDA RADI OTKRIVANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA BLEDOŽUTE KROMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE GLOBODERA PALLIDA (STONE) BEHRENS I ZLATNOŽUTE KROMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (WOLLENWEBER) BEHRENS, KAO I O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU POJAVE TIH ŠTETNIH ORGANIZAMA


(„Sl. glasnik RS“, br. 51/2013)

1. Radi otkrivanja štetnih organizama bledožute krompirove cistolike nematode Globodera pallida (Stone) Behrens i zlatnožute krompirove cistolike nematode Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (u daljem tekstu: krompirove cistolike nematode) fitosanitarni inspektor mora da sprovode poseban fitosanitarni pregled polja na prisustvo krompirovih cistolikih nematoda pre zasnivanja useva semenskog krompira, useva merkantilnog krompira i polja pre sadnje ili skladištenja bilja namenjenog proizvodnji bilja za sadnju.

Bilje namenjeno proizvodnji bilja za sadnju, u smislu ove naredbe, jeste:

1) biljka domaćin sa korenom, i to: Capsicum spp., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, Solanum melongena L.;

2) drugo bilje sa korenom, i to: Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Fragaria L., Asparagus officinalis L.;

3) lukovice, gomolji i rizomi odgajeni u zemljištu i namenjeni sadnji, osim onih koji su namenjeni prodaji krajnjim korisnicima koji se profesionalno ne bave proizvodnjom sledećeg bilja ili rezanog cveća: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L., Tulipa L.

2. Poseban fitosanitarni pregled polja na kojima se sadi semenski krompir sprovodi se pre zasnivanja useva semenskog krompira i obuhvata uzimanje uzoraka i testiranje na prisustvo krompirovih cistolikih nematoda u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje zdravstveni pregled useva za proizvodnju semena.

3. Poseban nadzor sprovodi se na poljima na kojima se proizvodi merkantilni krompir u skladu sa godišnjim Programom mera zaštite zdravlja bilja. Poseban nadzor obuhvata uzimanje uzoraka i testiranje na prisustvo krompirovih cistolikih nematoda u skladu sa Prilogom 1 – Uzimanje uzoraka i postupci testiranja radi otkrivanja krompirovih cistolikih nematoda (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovu naredbu i čini njen sastavni deo, pri čemu se uzimanje uzoraka zemljišta vrši na najmanje 0,5% površina koje su u toj godini namenjene za proizvodnju merkantilnog krompira.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović