4

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA POLJOPRIVREDNIKA

Poslednjih nekoliko godina sve veći je interes za registraciju poljoprivrednika kao poljoprivrena gazdinstva, zbog regresirane nabavke goriva, sadnog materijala, đubriva i subvencionisanih cena otkupa poljoprivrednih proizvoda od strane države.

Kako se povećava broj registravanih poljoprivrednih gazdinstava, takođe je evidentno da i prihodi pojedinih gazdinstava  znatno premašuju limit za PDV obveznike, tako da su mnogi postali PDV obveznici, ali još uvek se provlači dilema kako voditi poslovne knjige.

Vođenje poslovnih knjiga poljoprivrednika zavisi od njegovog statusa, odnosno kada poljoprivrednik nije obveznik PDV, prema Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US i 8/2013 – usklađeni din. izn.) nije obavezan da vodi poslovne knjige. Međutim, ako se pre početka godine opredeli za utvrđivanje stvarnog prihoda od poljoprivrede i šumarstva i o tome obavesti nadležni poreski organ poljoprivrednik ne mora da registruje samostalnu delatnost, ali je dužan da vodi poslovne knjige u skladu sa čl. 43. do 50. Zakona o porezu na dohodak građana.

Osim navedenog, ulaskom u sistem PDV poljoprivrednik je prema članu 43. Zakona o porezu na dohodak građana obavezan da vodi poslovne knjige.

Poljoprivrednik može odlučiti da poslovne knjige vodi po sistemu:

– prostog knjigovodstva ili

– dvojnog knjigovodstva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.