• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo
3

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA U CILJU PRIZNAVANJA RASHODA PO OTPISU I ISPRAVKE POTRAŽIVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA PERIODIČNOG PORESKOG BILANSA

U skladu sa odredbama člana 68. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 i 119/2012 – dalje: Zakon), poreski obveznik može u cilju izmene mesečne akontacije poreza na dobit podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom u kojima će iskazati podatke od značaja za izmenu njene visine.

Mogućnost samoinicijativne izmene mesečne akontacije data je pod pretpostavkom:

da je poreski obveznik za prethodni poreski period podneo poresku prijavu i poreski bilans u kojima je utvrđen, odnosno obračunat iznos akontacije poreza;

da je u toku tekućeg perioda došlo do značajnih promena u poslovanju, odnosno promene poreskih instrumenata, zbog kojih poreski obveznik smatra da visina prethodno utvrđene mesečne akontacije poreza nije odgovarajuća novonastalim okolnostima.

Imajući u vidu da je plaćanje poreza na dobit uređeno na način da poreski obveznik tokom kalendarske godine (pod uslovom da mu je to poreski period u smislu člana 38. stav 1. Zakona) plaća akontacije poreza koje su utvrđene na osnovu poslovanja u prethodnoj kalendarskoj godini, a da tek na kraju tekućeg perioda izračunava visinu poreza koji duguje, odnosno potražuje za taj tekući period, potpuno je očekivano da zbog eventualnih promena u poslovanju, poreski obveznik tokom tekućeg perioda zaključi da je mesečna akontacija neodgovarajuća. U ovakvim okolnostima legitimno je i Zakonom dopušteno da poreski obveznik započne proceduru za izmenu akontacija, kako bi na kraju tekućeg perioda kada je u obavezi da izvrši konačni obračun, iznos poreza koji je tokom godine uplatio bio što bliži realnom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.